Podziękowanie od organizatorów Festynu Pasje Ludzi Pozytywnie Zakręconych