Aktualności

  18 października 2019 r. odbył się Finał III Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko – Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Jury w składzie: p. Alicja Jachiewicz – Szmidt, p. Jolanta Polańska, p. Barbara Oratowska wyróżniło następujących recytatorów: […]