Author: XXVII LO

Pani Krystyna Mateuszuk oraz pan Janusz Pawłowski ze Związku Sybiraków Oddział Lublin, Przyjaciele naszego liceum, otrzymali na zgłoszenie całej społeczności XXVII Liceum Ogólnokształcącego w Lublinie Nagrodę Młodzieżowej Rady Miasta Lublin dla osób zasłużonych dla dzieci i młodzieży Lublina. Uroczyste wręczenie nagród […]
Serdecznie zapraszamy do udziału w III edycji Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej, lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. Współorganizatorem tego wydarzenia jest nasza szkoła. Konkurs honorowym patronatem objęli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk Lubelski […]
Serdecznie zapraszamy na otwarcie wystawy Przeszliśmy – Niepokonani oraz konferencję edukacyjną w 30. rocznicę powstania Związku Sybiraków Oddział w Lublinie. 16 września, godz. 9.00, Sala Błękitna Urzędu Wojewódzkiego Organizatorem obchodów jest Instytut Pamięci Narodowej Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu […]
Informujemy o możliwości skorzystania z pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendiów szkolnych dla uczniów. Stypendium szkolne o charakterze socjalnym przysługuje uczniom zamieszkałym na terenie Miasta Lublin znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej; Stypendium szkolne przyznawane jest na: wniosek rodziców/prawnych […]