Informacje dla rodziców kandydata

Stawiamy na rozwój ucznia, jego bezpieczeństwo i dobre perspektywy na przyszłość.

• Skutecznie przygotowujemy do matury – jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU (wysokie wyniki EWD).
• Klasy mundurowe ułatwiają start na wyższe uczelnie i do służb mundurowych.
• Bierzemy udział w projekcie MON „Edukacja wojskowa”
• Uczniowie uczestniczą w wymianie międzynarodowej z krajami Unii Europejskiej – Erasmus+
• Tworzymy bezpieczną i przyjazną szkołę.

Zapraszamy na dni otwarte 19 marca i 14 maja 2019 r.!

Link do rekrutacji elektronicznej do XXVII Liceum Ogólnokształcącego im. Zesłańców Sybiru w Lublinie