Informacje dla rodziców

Stawiamy na rozwój ucznia, jego bezpieczeństwo i dobre perspektywy na przyszłość.

  • Skutecznie przygotowujemy do matury – jesteśmy SZKOŁĄ SUKCESU (wysokie wyniki EWD).
  • Klasy mundurowe ułatwiają start na wyższe uczelnie i do służb mundurowych.
  • Bierzemy udział w projekcie MON „Edukacja wojskowa”
  • Uczniowie uczestniczą w wymianie międzynarodowej z krajami Unii Europejskiej – Erasmus+
  • Tworzymy bezpieczną i przyjazną szkołę.