Nauczyciele


mgr Urszula Łapińska-Łubniewska
mgr Urszula Łapińska-Łubniewska
Dyrektor Zespołu Szkół nr 10

Nauczane przedmioty:
Informatyka, Fizyka, Matematyka

Cieszę się, że wszyscy tworzymy przyjazną i bezpieczną szkołę. W pracy kieruję się dewizą Marii Curie-Skłodowskiej: „Trzeba mieć odwagę i wiarę w siebie, że się jest do czegoś zdolnym i że do tego czegoś dojść trzeba”.


mgr Wojciech Bielecki
mgr Wojciech Bielecki
Nauczane przedmioty:
Techniki samoobrony, Podstawy ratownictwa, Wychowanie fizyczne


mgr Elżbieta Błaziak
mgr Elżbieta Błaziak
Nauczane przedmioty:
Język angielski, historia


mgr Magdalena Bucoń
mgr Magdalena Bucoń
Nauczane przedmioty:
Język angielski


mgr Magdalena Bylina
mgr Magdalena Bylina
Nauczane przedmioty:
Podstawy fotografii


mgr Elżbieta Ciesielska
mgr Elżbieta Ciesielska
Nauczane przedmioty:
Język niemiecki


mgr Cezary Dmowski
mgr Cezary Dmowski
Nauczane przedmioty:
Historia, Wiedza o społeczeństwie, Edukacja dla bezpieczeństwa, Informatyka


dr Marzena Dudek
dr Marzena Dudek
Nauczane przedmioty:
Historia, Wiedza o społeczeństwie


mgr Małgorzata Gąszczyk
mgr Małgorzata Gąszczyk
Nauczane przedmioty:
Język polski, Wiedza o kulturze


Sławomir Góźdź
Sławomir Góźdź
Nauczane przedmioty:
Bezpieczeństwo wewnętrzne


mgr Andrzej Grochowski
mgr Andrzej Grochowski
Nauczane przedmioty:
Wychowanie fizyczne, Podstawy ratownictwa, Edukacja dla bezpieczeństwamgr Dawid Jakimiec
mgr Dawid Jakimiec
Nauczane przedmioty:
Język angielski


mgr Anna Jezierska
mgr Anna Jezierska
Nauczane przedmioty:
Matematyka, Informatyka


mgr Jolanta Kociuba
mgr Jolanta Kociuba
Nauczane przedmioty:
Chemia
Lubię eksperymentować z uczniami na lekcjach i zajęciach pozalekcyjnych. W wolnych chwilach jeżdżę na rowerze. Uwielbiam przebywać na działce wśród kwiatów i zieleni. Niestraszne są mi długie, piesze wycieczki.


mgr Joanna Łoś
mgr Joanna Łoś
Nauczane przedmioty:
Język polski, Wiedza o kulturzedr Izabela Łukasik
Nauczane przedmioty:
Religia, Zajęcia artystyczne, Plastyka, Wychowanie do życia w rodzinie
Moją pasją jest teologia a szczególnie teologia fundamentalna. Uwielbiam śpiewać i grać na gitarze. W wolnym czasie szydełkuję i wykonuję hafty krzyżykowe. Latem lubię wędrować, obserwować i fotografować ptactwo.


mgr Dominika Madyjewska
mgr Dominika Madyjewska
Nauczane przedmioty:
Wychowanie fizycznemgr Joanna Martyniuk
mgr Joanna Martyniuk
Nauczane przedmioty:
Biologia, Przyroda, Podstawy dietetyki


dr Aleksandra Moroziewicz
dr Aleksandra Moroziewicz
Nauczane przedmioty:
Język hiszpański


mgr Jarosław Pietrak
mgr Jarosław Pietrak
Nauczane przedmioty:
Matematykamgr Beata Skorynkiewicz
mgr Beata Skorynkiewicz
Nauczane przedmioty:
Zajęcia rewalidacyjne


mjr Krzysztof Smyk
mjr Krzysztof Smyk
Nauczane przedmioty:
Przysposobienie wojskowe, Bezpieczeństwo wewnętrznmgr Ewa Steć
mgr Ewa Steć
Nauczane przedmioty:
Biblioteka


mgr Iwona Tomkowicz
mgr Iwona Tomkowicz
Nauczane przedmioty:
Geografia, Podstawy przedsiębiorczości


mgr Małgorzata Wrona
mgr Małgorzata Wrona
Nauczane przedmioty:
Język angielski
Przede wszystkim pasjonuje mnie moja praca. Uwielbiam także podróże, zarówno te dalekie, egzotyczne, jak i bliższe po Polsce. W swoich uczniach pragnę zaszczepić ciekawość świata. Dlatego też staram się angażować ich w pracę nad międzynarodowymi projektami, realizowanymi w naszej szkole. George Bernard Shaw powiedział: Niektórzy patrzą na świat i pytają: Dlaczego? Inni patrzą na swoje marzenia i pytają: Dlaczego nie? Myślę, że należę do tych drugich.

mgr Irena Zdeb-Komorowicz
mgr Irena Zdeb-Komorowicz
Nauczane przedmioty:
Fizyka, Przyroda


mgr Bożena Żeleźnik
mgr Bożena Żeleźnik
Pedagog szkolny