Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2018/2019

  1. Magdalena Multańska – przewodnicząca
  2. Piotr Kapalski – wiceprzewodniczący
  3. Beata Rokicka – sekretarz
  4. Hanna Poniatowska

Komisja rewizyjna:

  1. Bogumiła Osior
  2. Katarzyna Basiak