Rada Rodziców

Prezydium Rady Rodziców w roku szkolnym 2019/2020

  1. Magdalena Multańska (2B) – przewodnicząca
  2. Anna Wilczek-Kapica (1CP) – wiceprzewodniczący
  3. Anna Listos (1CG) – sekretarz
  4. Małgorzata Tarkowska (2A) – członek

Komisja rewizyjna:

  1. Katarzyna Basiak (3A)
  2. Monika Dziurzyńska-Wójtowicz (1BG)