Klasa 1 AP – BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO

Przedmioty w zakresie rozszerzonym: geografia, wiedza o społeczeństwie,
Przedmioty uzupełniające: techniki samoobrony, topografia, musztra

Ślubowanie klas pierwszych