„Jak Ojczyźnie służyć”

Delegacja szkoły wzięła udział w promocji Antologii poezji patriotycznej JAK OJCZYŹNIE SŁUŻYĆ Jerzego B. Sprawki, którą zorganizowało Lubelskie Tow. Miłośników Książki oraz Klub Inteligencji Katolickiej w Lublinie.

Uczniom klasy IB-Natalii Michalak, Aleksandrze Kosmowskiej oraz Mateuszowi Więckowskiemu ( reprezentantom XXVII Liceum Ogólnokształcącego) na spotkaniu w dniu 27 kwietnia 2010 r. towarzyszyły nauczycielki, panie Maria Stępień. Grażyna Zaleska i Dorota Świetlicka-Cenkała. Uczestnicy spotkania ze wzruszeniem wysłuchali wybranych wierszy oraz krótkich biogramów poetów związanych z Lubelszczyzną. Na bibliotecznym egzemplarzu antologii autor wpisał dla młodzieży dedykację, w podziękowaniu za przybycie na to literackie spotkanie z historią i poezją.
Antologia poezji patriotycznej pisarzy Lubelszczyzny „Jak Ojczyźnie służyć” jest przeglądem twórczości w okresie całego XX i pierwszej dekady XXI wieku. Jest próbą przybliżenia czytelnikowi ciągle aktualnej problematyki bytu narodowego i roli, jaką w imię głoszonych idei Jana Pawła II Naród winien spełniać w realiach jednoczącej się Europu trzeciego tysiąclecia.