Finał VIII edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”

W dniu 8 listopada 2010 roku w Galerii Malarstwa XVII – XIX wieku Muzeum Lubelskiego „Na Zamku” odbył się finał VIII edycji Konkursu Recytatorsko-Krasomówczego „W kręgu poezji Grażyny Chrostowskiej – lubelskiej przedstawicielki pokolenia Kolumbów”. W finale Konkursu wzięło udział 12. uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Lubelszczyzny, prezentujących bardzo wysoki poziom przygotowania recytatorskiego.

Jury w składzie:
– p. Wanda Półtawska – doktor nauk społecznych, autorka wielu książek, była więźniarka, koleżanka Grażyny Chrostowskiej – przewodnicząca honorowa
– p. Alicja Jachiewicz – Szmidt – aktorka – przewodnicząca
– p. Jolanta Polańska – kierownik Działu Edukacji Muzeum Lubelskiego
– p. Barbara Oratowska – kierownik Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”
– p. Alojzy Leszek Gzella – redaktor Wydawnictwa „Gall”
przyznało dyplom za udział w finale dla: Magdaleny Wiejak z Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej w Lublinie.
W przygotowaniu VIII edycji Konkursu uczestniczyli – obok Kierownika Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem” Pani Barbary Oratowskiej – Dyrektorzy Szkół wspierających inicjatywę:
– Pani Anna Pałys, Wicedyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie
– Pani Urszula Łapińska – Łubniewska, Dyrektor Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie
– Pani Irena Kołodziejczyk, Dyrektor Gimnazjum nr 7 im. Jana Kochanowskiego w Lublinie
– Pan Alojzy Leszek Gzella, Kierownik Wydawnictwa „Gall”.
Całość sprawozdania z konkursu na stronie Muzeum Martyrologii Pod Zegarem.