Śpiewaliśmy w kościele na zakończenie okresu liturgicznego Bożego Narodzenia!

Nasi uczniowie wystąpili z koncertem kolęd w języku polskim, hiszpańskim, niemieckim i rosyjskim. Parafianie z kościoła św. Wojciecha z zainteresowaniem wysłuchali młodzieży, wyrażając oklaskami swoje uznanie. Ksiądz Proboszcz pochwalił nas i podziękował nam za niecodzienny występ.