„Made in Dagenham”

11 maja 2011 roku w ramach realizacji działań projektu Comenius „Her Story” grupa uczniów naszego liceum oglądała film „Made in Dagenham”. Został on wybrany przez wszystkich partnerów projektu do wspólnego oglądania we wszystkich szkołach biorących udział w projekcie.

Film opowiada o prawdziwych wydarzeniach, które miały miejsce w Anglii w latach 60-tych XX wieku w fabryce samochodów Ford. Pracujące tam kobiety-szwaczki podejmują strajk o równe płace z mężczyznami oraz o szacunek i jednakowe traktowanie. Zdeterminowane, nie zawsze wspierane przez mężów, a nawet zastraszane szwaczki kontynuują strajk i nie zamierzają poddać się pomimo wielu przeciwności losu i dbania jednocześnie o losy rodziny. Pełna dramatyzmu i poświęcenia walka kończy się sukcesem. Wydarzenia te dały początek wyrównywania zarobków i statusu kobiet i mężczyzn w całej Europie.
Film doskonale pasował do tematu naszego projektu, który dotyczy walki kobiet o swoje prawa i zajmuje się sytuacją i pozycją płci żeńskiej we współczesnej Europie.Po obejrzeniu filmu uczniowie będą wymieniać się swoimi wrażeniami z kolegami i koleżankami z Włoch, Niemiec, Finlandii i Hiszpanii.