Szkoła dobrze wychowana

„Szkoła dobrze wychowana” to inicjatywa adresowana do uczniów, nauczycieli – wychowawców i rodziców. Celem projektu jest współpraca w dziedzinie wspomagania działań wychowawczych szkół i placówek oraz kształtowanie właściwych postaw uczniów, budowanie prawidłowych relacji między uczniami, rodzicami i nauczycielami. Program służy promowaniu pozytywnych postaw, zarówno uczniów, jaki nauczycieli oraz odpowiedzialnego kształtowania dorastającej młodzieży. Jest narzędziem, który może wspomagać szkoły, ułatwić wymianę doświadczeń i przykłady dobrych praktyk.

W roku szkolnym 2010/2011 nasza szkoła, Zespół Szkół nr 10 w Lublinie przystąpiła do tego projektu.