Podziękowanie od Posłanki do Parlamentu Europejskiego

Szanowna Pani Dyrektor,
Serdecznie dziękuję za możliwość zorganizowania w Pani szkole „lekcji europejskiej”. Mam nadzieję, że zajęcia przeprowadzone przez moją stażystkę, okazały się pomocne, przydatne, a przede wszystkim zaciekawiły młodzież tematyką europejską i zmotywowały do dalszej pracy.
(…) Jestem pełna szacunku i podziwu dla pracy wszystkich nauczycieli Pani szkoły oraz codziennego wysiłku, jaki wkładają Państwo w nauczanie i wychowanie naszej młodzieży. Życzę, aby dalsza praca była dla Państwa źródłem satysfakcji i zadowolenia.

Z poważaniem prof. Lena Kolarska-Bobińska
Poseł do Parlamentu Europejskiego