Wystawa poświęcona Marii Curie-Skłodowskiej

Grupa biorąca udział w projekcie Comenius ”Her Story” wraz z uczniami klasy I a naszego liceum odwiedziła 27 września 2011 bibliotekę UMCS. Był to kolejny nasz krok ku poznawaniu roli kobiet w uzyskiwaniu równych praw obu płci w XX wieku. Udaliśmy się tam, aby poznać bliżej życie i osiągnięcia Marii Curie-Skłodowskiej oraz podziwiać wystawę otwartą z okazji setnej rocznicy przyznania Jej Nagrody Nobla.

Była to niewątpliwie największa polska uczona, której osiągnięcia i sukcesy podniosły prestiż kobiet nie tylko w Polsce ale i na świecie. Poznaliśmy bliżej biografię wielkiej uczonej, gabinet jej pracy, współpracowników, metody ówczesnych badań oraz trudności jakie musiała pokonać aby osiągnąć tak wielki sukces.Chodząc wśród gablot, mogliśmy dowiedzieć się od bardzo sympatycznej pani przewodnik o sposobach, w jakie pamięć o tej wielkiej Polce jest pielęgnowana i przekazywana z pokolenia na pokolenie. Przetrwała ona w nazwach ulic, placów, na znaczkach pocztowych, czy monetach – nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Jesteśmy dumni, że możemy się poszczycić tak genialną rodaczką.

Wojtek Łoś kl. I a LO