Z wizytą w Betanii

Dnia 27.10.2011r. grupa wolontariuszy wraz z Panią Jolantą Kociubą i Panią Izabellą Łukasik wybrały się do Domu Pomocy Społecznej „Betania”.
Przy wejściu powitały nas pensjonariuszki, a dalej instruktorka Pani Dorota Zając. Czekałyśmy chwilkę na panią dyrektor rozglądając się po holu z zaciekawieniem.

Weszłyśmy do pokoju wsłuchując się w wypowiadane przez Panią Dyrektor Elżbietę Walentyn słowa.
Praca wolontariusza może wydawała się w niektórych momentach wspomnianych przez obie panie trudna, ale bynajmniej nie zniechęciło to żadnej z nas.
Po ogólnym zapoznaniu z planem pracy wolontariuszy poszłyśmy przejść się i zobaczyć cały dom. Pensjonariuszki witały nas ciepłymi uśmiechami i krótkimi pogawędkami.
Obecnie w całym domu jest 138 osób. Dowiedziałyśmy się ,że możemy tu spotkać osoby zdrowe jak i osoby przewlekle somatycznie chore.
Nasze pierwsze spotkanie można uznać za udane, a wszyscy wolontariusze zapewne już nie mogą doczekać się kolejnych spotkań.