Jubileusz 90-lecia dr Wandy Półtawskiej

10 listopada 2011 r. w Trybunale Koronnym w Lublinie odbył się Jubileusz 90-lecia Pani dr Wandy Półtawskiej Honorowego Obywatela Miasta Lublin, obozowej koleżanki naszej Patronki – Grażyny Chrostowskiej, Przyjaciela naszej szkoły.

W trakcie uroczystości jubileuszowych została wyświetlona prezentacja multimedialna „Wszystko zaczęło się w Lublinie…”, którą uświetniła swoim komentarzem Pani Barbara Oratowska dyrektor Muzeum Martyrologii „Pod Zegarem”. W prezentacji zostały wykorzystane fotografie przekazane Muzeum „Pod Zegarem” przez Panią dr Wandę Półtawską jak również zbiory własne Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie.
Artykuł w Dzienniku Wschodnim