Podziękowanie za zbórkę uliczną na rzecz Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia

Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia
składa serdeczne podziękowania

Uczniom Zespołu Szkół nr 10 w Lublinie

za udział w kweście ulicznej, z której dochód w wysokości 19332,32 zł został przeznaczony na rzecz naszych Podopiecznych.

Życzymy wiele radości z bezinteresownej pomocy i zapraszamy do dalszej współpracy w tworzeniu i realizacji9 dzieła, jakim jest Hospicjum.

Z wyrazami szacunku
Prezes Lubelskiego Hospicjum dla Dzieci