Szkolenie naszych wolontariuszy

Wolontariusze z naszej szkoły brali udział w szkoleniu poprowadzonym przez panią Justynę i panią Jolantę z Centrum Wolontariatu w Lublinie. Spotkanie odbyło się w piątek 24 lutego 2012 r.

Szkolenie miało na celu przybliżenie uczniom idei wolontariatu. Prowadzone było metodą warsztatową, dzięki czemu uczniowie, pracując w dwóch grupach, mogli włączyć się w różne zadania i ćwiczenia przygotowane przez prowadzących.
Dla wielu uczniów było to zupełnie nowe doświadczenie. Uczniowie z dużym zainteresowaniem i zaangażowaniem uczestniczyli w szkoleniu.
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!