Podsumowanie wizyty Gości z projektu Comenius

W dniach 27-29 marca nasza szkoła była gospodarzem wizyty roboczej projektu Comenius „Her Story”. Gościliśmy uczniów i nauczycieli z partnerskich szkół z Niemiec, Włoch, Hiszpanii i Finlandii.

Wizyta rozpoczęła się od ceremonii powitania, podczas której nasi uczniowie przedstawili program artystyczny składający się z piosenek w językach naszych partnerów, tańców nowoczesnych, ludowych oraz inscenizacji legendy o czarciej łapie. Następnie nasi goście zwiedzili szkołę, uczestniczyli we fragmencie lekcji chemii. Ważnym punktem była prezentacja plakatów o stereotypach kobiet, przygotowana przez szkoły uczestniczące w projekcie. O godz. 12 odbyło się spotkanie z Panią Ewą Dumkiewicz-Sprawką – Dyrektorem Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta Lublin. Pani Dyrektor opowiadała o swojej pracy, sukcesach zawodowych, życiu prywatnym i roli kobiet w Polsce w różnych dziedzinach życia. Po spotkaniu cała grupa zwiedziła Kaplicę Św.Trójcy i zamek Lubelski, Stare Miasto, Katedrę i centrum Lublina. Relacja ze spotkania w szkole była pokazana w wieczornym wydaniu „Panoramy Lubelskiej”.
Kolejny dzień rozpoczął się od wizyty w Skansenie i poznania życia kobiety chłopki i szlachcianki sprzed 100 lat. Po powrocie do szkoły uczniowie uczestniczyli w lekcji Comeniusa przygotowanej przez nauczycieli z Hiszpanii. W jej trakcie w międzynarodowych grupach uczniowie rozwiązywali różne zadania dotyczące wybitnych kobiet XX wieku, stworzyli rzeźbę kobiety oraz prace plastyczne dotyczące projektu. Po obiedzie odbyła się projekcja filmu „Przesłuchanie” oraz dyskusja na jego temat. Wielu gości było poruszonych tematyką filmu, postawą głównej bohaterki oraz losów Polaków w okresie stalinowskim. Po filmie nauczyciele nauczyciele uczestniczyli w spotkaniu roboczym Comeniusa, a uczniowie oglądali słowniczki przygotowane wcześniej przez każdą grupę dotyczące podstawowych zwrotów w swoim języku. Wszyscy starali się powtarzać różne zwroty, uczyć się ich, a przy okazji było dużo zabawy podczas wymawiania niektórych trudniejszych wyrażeń.

Ostatni dzień przeznaczony był na wycieczkę do Nałęczowa, Puław i Kazimierza. Zwiedziliśmy parki w Nałęczowie i Puławach, górę Trzech Krzyży w Kazimierzu i rynek. Ciekawą atrakcją był przejazd bryczkami i ognisko w Kazimierzu. Pomimo nie najlepszej pogody wszyscy świetnie się bawili.

Każdego dnia popołudniu nasi uczniowie zapewniali swoim gościom różne atrakcje w Lublinie. Atmosfera spotkania była doskonała. Zarówno nauczyciele jak i uczniowie byli bardzo zadowoleni z przyjęcia w naszym mieście, gościnności Polaków, programu jaki został dla nich przygotowany. Z pewnością podczas wizyty zawiązało się wiele przyjaźni, a znajomość z naszymi gości będzie kontynuowana.