To już 10 lat „Chemionerów”!

Dziesiąta, jubileuszowa edycja międzygimnazjalnego konkursu „Chemionerzy” była dla całej naszej społeczności szkolnej ogromnym wydarzeniem. Tak jak każdego roku konkurs został objęty honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora Oświaty, Dziekanatu Wydziału Chemii UMCS Zakładu Dydaktyki Chemii, Wydawnictwa WSiP, dołączyli także do tego grona przedstawiciele regionalni wydawnictw Nowa Era i Operon.

Swoją obecnością zaszczyciły nas władze UMCS w Lublinie:

  • Pan Prof. dr hab. Stanisław Pikus – Prodziekan ds. Dydaktyki
  • Pan dr hab. Ryszard Maciej Janiuk – kierownik Zakładu Dydaktyki Chemii
  • Pani dr Ewa Skwarek – adiunkt Zakładu Radiochemii i Chemii Koloidów
  • Pani mgr Weronika Sofińska – Chmiel i Pan mgr Krzysztof Skrzypiec – specjaliści w Laboratorium Analitycznym.

Nie zabrakło na uroczystości pani metodyk chemii mgr Elżbiety Bytniewskiej – Rozwód oraz pana Jacka Ziemby – redaktora naczelnego gazety „Nasze Czuby”.
Do udziału w konkursie zgłosiło się 14 szkół gimnazjalnych: z Lublina Gimnazja nr 1, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 19, 25, Gimnazjum w Krzczonowie, Gimnazjum nr 1 w Świdniku i po raz pierwszy uczniowie z Zespołu Szkół nr 3 w Chełmie. Trudnej sztuki prowadzenia „Chemionerów” podjęli się: Szymon, uczeń drugiej klasy liceum i nasza ubiegłoroczna abiturientka – Andżelika.
Po powitaniu gości i uczestników konkursu przez Panią Dyrektor Urszulę Łapińską-Łubniewską, Dominik Kufel uczeń Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Karola Lipińskiego wykonał dwa utwory : Francisco Tarrega- Vals no.2, Fernando Sor-Rondo op. Jedenaste, co zrelaksowało uczestników przed konkursowymi zmaganiami.
Zwycięzcami 10. jubileuszowej edycji konkursu zostali uczniowie z Gimnazjum nr 1 w Lublinie, uzyskując 1 mln punktów. Opiekunem drużyny była pani Katarzyna Osińska.
Równorzędne II miejsce zajęli uczniowie z Gimnazjum nr 16 i Gimnazjum nr 25 w Lublinie, uzyskując po 250 tys. punktów.
III miejsce przypadło drużynie z Gimnazjum nr 10, która uzyskała 125 tys. punktów. Zmaganiom gimnazjalistów przyglądała się publiczność, która wspaniale dopingowała uczestników konkursu.
W przerwach wystąpiła uzdolniona muzycznie i aktorsko młodzież naszej szkoły. Artyści zaprezentowali się w utworach zespołowych i solowych, scence ekologicznej i recytacjach wierszy w chemicznym wydaniu. Dużym zainteresowaniem cieszyły się też balony napełnione helem i przygotowane przez organizatorów niespodzianki rozdawane przez szkolnych wolontariuszy.
Po zakończeniu emocjonujących konkursowych zmagań Pani Dyrektor Urszula Łapińska – Łubniewska wręczyła Laureatom i wyróżnionym uczniom oraz ich opiekunom nagrody i pamiątkowe dyplomy. A potem wszyscy zostali zaproszeni na słodki poczęstunek.

To były niezapomniane chwile. Dziękujemy za przybycie i zapraszamy za rok.