72. rocznica egzekucji na Rurach Jezuickich

Przedstawiciele młodzieży naszej szkoły uczestniczyli dzisiaj w uroczystości w wąwozie na Rurach Jezuickich, upamiętniającej rozstrzelanie przez niemieckiego okupanta w okresie od czerwca do sierpnia 1940 r. ok. 400 Polaków, więźniów Zamku Lubelskiego aresztowanych za udział w podziemnej konspiracji. Msza święta, program artystyczny oraz apel poległych odbyły się przy pomniku i tablicach z nazwiskami rozstrzelanych Polaków wiernych sprawie niepodległości i wolności Ojczyzny.