Stypendia w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013”

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłosił nabór wniosków o przyznanie stypendium w ramach „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2010-2013”. Wnioski o przyznanie stypendium dla uczniów, którzy w roku szkolnym 2012-2013 rozpoczną lub będą kontynuować naukę w szkołach gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, będzie można składać od 29 czerwca br. do 17 sierpnia br.

Regulamin przyznawania stypendiów i wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego http://www.lubelskie.pl/index.php?pid=1730 w zakładce stypendia – stypendia uczniowskie 2010-2013 lub Biuletynie Informacji publicznej http://www.um.bip.lublin.pl/index.php?id=88

Szczegółowe informacje nt. programu można uzyskać w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego, Departament Kultur, Edukacji i Sportu, ul. Lubomelska 1-3, III piętro, pok. 311c, 312, tel. (81) 44 16 716 lub (81) 44 16 709.