Dni Patronki

W GIMNAZJUM NR 8 IM. GRAŻYNY CHROSTOWSKIEJ W LUBLINIE 18 – 21 WRZEŚNIA 2012

Zaplanowane działania
Miejsce
Termin realizacji
Odpowiedzialni
1. W klasach I gimnazjum:
1)Wycieczki po Lublinie „Śladami Grażyny Chrostowskiej”
2) Lekcja muzealna prowadzona przez p. Barbarę Oratowską  w Muzeum Martyrologii „ Pod Zegarem”
3)Fotorelacja z wycieczki i lekcji muzealnej – wystawa na hollu głównym
4) Recytacja wierszy Grażyny Chrostowskiej
Ważne miejsca w Lublinie związanych z Patronką;
Muzeum Martyrologii
„Pod Zegarem”
Holl główny
Sale lekcyjne
27 września
2012
Wychowawcy klas:
Ia – U. Kasprzak
Ib – E. Goś
Nauczyciele języka polskiego
 
2. Biegi przełajowe ku czci Patronki
Boisko szkolne
18 września
2012
Nauczyciele wych. fizycznego: I. Powęzka,
E. Ryczek, A. Dubielis
 
3. Złożenie kwiatów przy tablicy na cmentarzu przy ulicy Unickiej
Cmentarz, ulica Unicka
20 września 2012
Samorząd Uczniowski
 
4. Lekcje języka polskiego we wszystkich klasach gimnazjalnych poświęcone poezji Grażyny Chrostowskiej
Sale lekcyjne
18-21 września 2012
Nauczyciele języka polskiego
5. Wyjścia integracyjne klas II
Stary Gaj
25 września 2012
Wychowawcy klas II:
M. Bucoń,
J. Pietrak
6. Lekcje biblioteczne o Patronce dla klas pierwszych
Biblioteka
18 – 21 września 2012
Dorota Świetlicka -Cenkała
7. Konkurs wiedzy o Patronce dla klas drugich
Segment A IIp.
20 września 2012
Jolanta Migdał
Wychowawcy klas drugich: M. Bucoń, J. Pietrak
8. Prezentacja życia i twórczości Grażyny Chrostowskiej – gazetki ścienne w salach lekcyjnych
Sale lekcyjne
18-28 września 2012
Wychowawcy wszystkich klas gimnazjalnych (I a- U. Kasprzak, I b- E. Goś, II a- M. Bucoń, II b- J. Pietrak,
 III a- M. Kamola, III b – E. Błaziak)
9. Wystawa poświęcona Patronce
Hol szkolny, biblioteka
18 – 28 września 2012
D. Świetlicka –Cenkała
M. Dudek,
I. Łukasik
10. Nauka słów i melodii hymnu szkoły
Sale lekcyjne
18-28 września 2012
Wychowawcy, nauczyciele języka polskiego i muzyki
11. Wystawa prac uczniów ilustrujących wiersze Grażyny Chrostowskiej
Korytarz – segm. B
18-28 września 2012
I. Łukasik