Pani Poseł w naszej szkole

17 grudnia 2012 r. gościliśmy w naszej szkole Posłankę na Sejm RP Panią Małgorzatę Sadurską. Celem wizyty było przeprowadzenie debaty na temat „Władza Ustawodawcza, Prawo a Bezpieczeństwo”. W zajęciach uczestniczyli uczniowie klas gimnazjalnych i licealnych.

Spotkanie był bardzo interesujące, przyczyniło się do pogłębienia naszej wiedzy w tej dziedzinie. Jesteśmy bardzo zadowoleni i z dużym zaciekawieniem wysłuchaliśmy odpowiedzi Pani Poseł na nasze pytania i chętnie uczestniczyliśmy w debacie.