“Szkolny Teatr Dziesięciu. Na Łęgach” u św. Wojciecha

W niedziele 27 stycznia 2013 r. sztukę obejrzeli mieszkańcy osiedla Łęgi w kościele św. Wojciecha. Dzięki uprzejmości ks. proboszcza Jacka Wargockiego młodzi aktorzy mogli przedstawić akt III spektaklu “Betlejem polskie”, który wyróżnia się wymową narodową i religijną. Występ przed tym audytorium dostarczył niezapomnianych przeżyć.