Pomoc dla schroniska

Klasa 2a lo wyszła z inicjatywą zorganizowania zbiórki pieniędzy dla schroniska przy ul. Metalurgicznej. Pomysł spodobał się Samorządowi Uczniowskiemu, który poparł Nas w działaniach. Pomysł cieszył się dużym poparciem
i zainteresowaniem, dzięki czemu mogliśmy uszczęśliwić zwierzaki ze schroniska.
Smakołyki przekazaliśmy w poniedziałek 3 marca razem z opiekunami SU.
Ewelina i Iza 2a lo