Wiosenny Festyn Rodzinny (WIDEO + GALERIA)

W sobotę 17 maja już po raz kolejny bawiliśmy się na naszym szkolnym Wiosennym Festynie Rodzinnym.

Nasz festyn uświetniło spotkanie z panem Jackiem Dąbałą-  profesorem KUL, wykładowcą Uniwersytetu Medycznego w Lublinie oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Warszawie, autorem dziewięciu powieści, współscenarzystą”Młodych wilków”.

Honorowy Patronat nad Wiosennym Piknikiem Rodzinnym objął p. Krzysztof Żuk – Prezydent Miasta Lublin. Patronat medialny: Kurier Lubelski,  Lublin NaszeMiasto.pl, Radio Lublin oraz Radio eR.

Szczególnie cieszymy się z  obecności na Festynie znakomitych gości:

  • p. Ewy Dumkiewicz-Sprawki – Dyrektora Wydziału Oświaty i Wychowania UM Lublin
  • p. Jarosława Pakuły – Wiceprzewodniczącego Rady Miasta Lublin
  • p. Zdzisława Drozda – Radnego Miasta Lublin
  • p. Marka Jakubowskiego – Radnego Miasta Lublin
  • p. Zbigniewa Ławniczaka– Radnego Miasta Lublin
  • p. Aliny Aleksandrowicz – Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 46 w Lublinie
  • p. Janusza Czaplińskiego

Serdecznie jesteśmy wdzięczni naszym partnerom i sponsorom, bez których nie byłoby tak udanego festynu: Spółdzielni Mieszkaniowej „CZUBY”,  Domowi Kultury „Łęgi”, Radzie Dzielnicy Czuby Północne, Związkowi Strzeleckiemu „Strzelec” O.S.W, „PZW LIN – CZUBY”, Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie, VII Komisariatowi Policji w Lublinie, Straży Pożarnej w Lublinie, PHU „RELAX”, KS Budowlani, UDS ART COMPLEKS, Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt Szkole Podstawowej nr 46, Przedszkolu nr 31 w Lublinie oraz Przedszkolu nr 45 w Lublinie.

Szczególne podziękowania kierujemy do firmy Lubella Sp. z o.o. S.K.A. oraz SPA ORKANA Sp. z o.o. i dziękujemy za ufundowanie atrakcyjnych nagród.

Całej społeczności szkolnej oraz Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowania Wiosennego Festynu Rodzinnego gorąco dziękujemy!

Do zobaczenia na kolejnym festynie!

Kurier Lubelski – Wiosenny Festyn Rodzinny na Łęgach

Dziennik Wschodni – Spektakl „Antygona” Sofoklesa w Zespole Szkół nr 10

MMLublin.pl – Majówka na Łęgach dla wszystkich mieszkańców