Prezentacja projektów edukacyjnych klas drugich

W dniu 23 maja w naszym gimnazjum odbyły się prezentacje projektów edukacyjnych klas drugich. Każda grupa zaprezentowała ciekawy projekt z wybranych przedmiotów. Uczniowie przygotowali głównie prezentacje multimedialne, ale były też dodatkowe prace, które pozostaną w szkole i będą służyć jako pomoce edukacyjne np. gazetki tematyczne czy makieta Zamku Lubelskiego. Grupy były oceniane przez panią dyrektor, wicedyrektor i nauczyciela przedmiotu – opiekuna projektu. Pomimo dużego stresu, spowodowanego publicznym wystąpieniem przełamaliśmy pierwsze lody i wszyscy dobrze zaprezentowali swoje prace.
Julia Malec i Paulina Knap – IIb