Oferta zajęć Młodzieżowego Dom Kultury nr 2 oraz Młodzieżowego Dom Kultury „Pod Akacją” na rok szkolny 2014/2015,