Nasza szkoła po raz trzeci SZKOŁĄ Z KLASĄ!

Po dwóch latach realizacji programu Centrum Edukacji Obywatelskiej „Szkoła z klasą 2.0” w Gimnazjum nr 8 im. Grażyny Chrostowskiej, w ubiegłym roku szkolnym do programu przystąpili licealiści z XXVII LO.
W ocenie organizatorów, uczniowie XXVII LO podczas zajęć lekcyjnych korzystają z nowoczesnych technologii, pracują zespołowo, dzielą się zdobytą wiedzą oraz znają zasady bezpieczeństwa w sieci.

Wszyscy realizujący program „Szkoła z klasą 2.0”: Dyrektor Szkoły pani Urszula Łapińska – Łubniewska oraz nauczyciele: geografii – pani Małgorzata Kotuła, języka angielskiego – pani Magdalena Bucoń, języka hiszpańskiego – pani Aleksandra Moroziewicz, języka niemieckiego – pani Renata Parol-Paszko oraz wiedzy o społeczeństwie – pan Mariusz Kasprzak wykazali się dużą kreatywnością i zaangażowaniem, rozwijając u uczniów znajomość TIK oraz aktywną postawę w zdobywaniu wiedzy i umiejętności z zakresu technologii informacyjnej oraz nauczanych przedmiotów.
Wymiernym rezultatem programu było wprowadzenie do szkoły e-dziennika oraz przeprowadzenie szkolnej debaty, szeregu zajęć z wykorzystaniem e-zasobów, festiwalu projektów edukacyjnych a ostatecznym efektem zdobycie kolejnego certyfikatu i przyznanie tytułu SZKOŁY Z KLASĄ.

Gratulujemy!