„Lubelski program pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2014” – Podziękowania dla Gimnazjum nr 8

Nasze gimnazjum otrzymało podziękowanie od Zarządu Województwa Lubelskiego za opiekę i wsparcie udzielone Mateuszowi Dobieckiemu (tegoroczny absolwent) i Jakubowi Grabarczukowi (IIIbg). Uczniowie Ci, to utalentowani stypendyści „Lubelskiego programu pomocy stypendialnej dla uczniów szczególnie uzdolnionych 2013-2014.”