“Antygona” na Jubileuszu 15-lecia gimnazjum

Nad szczęścia błysk, co złudą mar,
Najwyższy skarb – rozumu dar.
A wyzwie ten niechybny sąd,
Kto bogów lży i wali rząd.
I ześlą oni swą zemstę i kary
Na pychę słowa w człowieku,
I w klęsk odmęcie – rozumu i miary
W późnym nauczą go wieku.
Chór – Exodus
„Antygona” to dzieło z 442r.p.n.e., które mimo upływu 2500 lat nie straciło na aktualności, dzieło o charakterze uniwersalnym i ponadczasowym.
„Współkochać przyszłam, nie współnienawidzić” mówi główna bohaterka antycznej tragedii Sofoklesa, stojąca na straży odwiecznych, boskich z pochodzenia praw moralnych, którym sprzeniewierzyć się nie wolno, nawet gdy ceną za dochowanie im wierności staje się własne życie. Jej heroiczna postawa przekonuje o istnieniu niezniszczalnych więzów między krewnymi, pokazuje, że powinnością człowieka jest obowiązek objęcia osób bliskich miłością i niesolidaryzowania się z nimi w nienawiści.