Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży

Wydział Oświaty i Wychowania informuje, że została podjęta uchwała z dnia 4 września 2014r. w sprawie określenia szczegółowych warunków udzielania pomocy dzieciom i mł0dzieży, form i zakresu tej pomocy oraz trybu postępowania w tych sprawach w związku z realizacją Programu wspierania na terenie Lublina edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży.

Zapraszamy do zapoznania się z postanowieniami uchwały Uchwała nr 1157/XLIII/2014 Rady Miasta Lublin z dnia 4 września 2014