W-F z klasą – debata Szkolnego Okrągłego Stołu

W roku szkolnym 2014/2015 nasza szkoła bierze udział w programie W-F z klasą. W dniu 17 października 2014 roku uczniowie naszego gimnazjum i liceum wzięli udział w debacie Szkolnego Okrągłego Stołu. Wcześniej, podczas godzin wychowawczych we wszystkich klasach odbyła się dyskusja dotycząca zajęć wychowania fizycznego, a następnie wyznaczeni przedstawiciele z każdej klasy wzięli udział w debacie. Zadaniem ich było udzielenie odpowiedzi na następujące pytania: czy lubią zajęcia wychowania fizycznego? Czy biorą w nich udział? Co im się podoba na tych zajęciach? Co by w nich zmienili?
Uczniowie pracowali w grupach udzielając odpowiedzi na w/w pytania. Później na forum szkoły przedstawiali swoje odpowiedzi i dyskutowali.