VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski WIERSZ O OJCZYŹNIE

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Juliusza Słowackiego w Lublinie zaprasza uczniów gimnazjów na VI Międzyszkolny Konkurs Recytatorski WIERSZ O OJCZYŹNIE.
Patronem konkursu jest Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”.
Termin konkursu: 18 listopada 2014 r. godzina 10.00
Regulamin konkursu
Karta zgłoszenia