Stan wojenny 1981 – Gra miejska

W 33 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego nasi gimnazjaliści wzięli udział w grze miejskiej. Kacper Gajewski, Paweł Farbiś, Kamil Karwosiński i Kacper Wroński z 2bg pod opieką p. Agnieszki Kornat przenieśli się w czasie do początku lat 80-tych XX wieku i zmagali się z zadaniami jakie postawili przed nimi organizatorzy gry. Wszyscy wrócili bardzo zmęczeni, ale zadowoleni.