Historia ośmioletniej dziewczynki, czyli kolejny krok w projekcie IPN

Licealiści biorący udział w projekcie IPN „O tym nie można zapomnieć…” nagrali w czwartek 26 lutego wywiad z panią  Stanisławą Kruszewską, która będąc ośmioletnią dziewczynką razem z rodziną została więźniem obozu na Majdanku. Wysłuchaliśmy przejmujących historii wysiedlenia i życia w obozie. Spotkaliśmy się z panią Stanisławą w miejscu szczególnym, bo na terenie byłego obozu.
Teraz przed nami praca nad montażem, potem efekty swojej pracy pokażemy w szkole. Spotkanie i wspólne oglądanie nagrania obiecała nam także pani Stanisława.
Serdecznie dziękujemy pracownikom Państwowego Muzeum na Majdanku za udostępnienie sali na nagranie.