Forum młodych „Ja Obywatel”

11 kwietnia 2015r. na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie uczniowie naszej szkoły: Agnieszka Bronisz i Adam Mazur prowadzili swoje własne warsztaty w ramach IV Forum Młodych „Ja Obywatel” organizowanego przez Kuratorium Oświaty, Uniwersytet Marii Curie – Skłodowskiej oraz Parlament Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego. Impreza była skierowana do uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Dotyczyła zagadnienia obywatelstwa pod różnymi aspektami. Młodzi parlamentarzyści z naszej szkoły na oddzielnych panelach przedstawili rówieśnikom co to znaczy być obywatelem Europy oraz pierwszą pomoc jako obowiązek każdego obywatela.