XI FOTO KONKURS „Moja szkoła w obiektywie”

Konkurs jest adresowany do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie do konkursu polega na nadesłaniu w przewidzianym terminie pracy konkursowej na temat „Moja szkoła w obiektywie” wraz z wypełnioną deklaracją uczestnictwa. (Praca powinna zawierać od jednej do pięciu fotografii lub krótki film).

Termin nadsyłania prac upływa w dniu 08.05.2015 r.

Regulamin konkursu
Deklaracja uczestnictwa