Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja

3 maja 1791 roku Sejm Czteroletni uchwalił ustawę rządową, zwaną później Konstytucją 3 maja. Dokument ten stał się symbolem tradycji niepodległościowych państwa polskiego. 224 rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja uczciliśmy w szkole uroczystym apelem.