Pamięci Bohaterów spod Monte Cassino

18 maja 2015r. w 71 rocznicę bitwy pod Monte Cassino odsłonięty został pomnik ku czci bohaterów Monte Cassino. W uroczystościach uczestniczyli także przedstawiciele naszego gimnazjum i liceum.
W poczcie sztandarowym udział wzięli: z klasy 2ag: Damian Bielecki, Klaudia Markowicz, Patrycja Ułanowska, Daria Złotek; z klasy 2bg: Patrycja Barańska, Danuta Kamińska, Joanna Lechowska, Kacper Wroński. W skład pocztu flagowego weszli: z klasy 2al: Łukasz Jaworski, Wiktoria Kalinowska, Patrycja Robak, Andrzej Segit, Kamil Węgrzyn; z klasy 1al: Paula Maj, Damian Szczerbiński.