DYPLOMY OD PREZYDENTA – Laureaci konkursów ogólnopolskich i wojewódzkich otrzymali dyplomy od Prezydenta Lublina

15 czerwca w Zespole Szkół nr 5 odbyło się spotkanie władz miasta z Prezydentem Lublina na czele z laureatami konkursów wojewódzkich na poziomie gimnazjum. Na początku uczniowie Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki zaprezentowali piękny program artystyczny po którym nastąpiła główna część, czyli wręczenie nagród laureatom oraz gratulacji dyrektorom szkół i nauczycielom przygotowującym nagradzanych uczniów. W tej grupie znalazł się Jakub Grabarczuk uczeń klasy 3 b, który został laureatem konkursu historycznego oraz konkursu „Dzieje Żołnierza i Oręża Polskiego w latach 972-1514. Od Cedyni do Orszy.” Kuba otrzymał cenną nagrodę książkową, a Pani Dyrektor Urszula Łapińska-Łubniewska i Pan Dariusz Rał podziękowania od Prezydenta Lublina.