Rewelacyjne wyniki matury w naszej szkole!

Jesteśmy bardzo zadowoleni z wyników tegorocznych egzaminów maturalnych – z wszystkich przedmiotów powyżej średniej krajowej.
78,4 % – taki wynik (zdecydowanie wyższy od średniej miasta, województwa
i kraju) przy 100 % zdawalności uzyskali maturzyści XXVII Liceum Ogólnokształcącego z pisemnej matury z języka polskiego. Tym samym znaleźliśmy się na drugim miejscu wśród lubelskich szkół średnich.
Bardzo dobrze nasi maturzyści zdali także pozostałe obowiązkowe przedmioty.
Z matematyki średnia wyniosła 43,5 % (zdawalność 88 %), z języka angielskiego – 70,6 % (zdawalność 100 %).
Serdecznie gratulujemy!
Absolwenci gimnazjów! Jeśli też chcecie świetnie przygotować się do matury
i cieszyć się z jej wyniku za 3 lata – rekrutacja do klas pierwszych trwa.