III Tydzień Niepokornych w naszej szkole

Deportacje ludności polskiej do Związku Sowieckiego – tak brzmiał temat dzisiejszego spotkania w naszej szkole w ramach trwającego III Tygodnia Niepokornych. Swoją obecnością zaszczycili nas znakomici goście, min. p. Krystyna Mateuszuk i p. Janusz Pawłowski ze Związku Sybiraków, p. Dorota Adach i p. Leszek Czarnecki ze Stowarzyszenia Środowiska Borowiczan-Sybiraków. Szczególnymi gośćmi była grupa kombatantów AK z Białorusi i Litwy.
Spotkanie rozpoczęło się od wykładu p. prof. Janusza Wróbla, potem obejrzeliśmy film „Zapomniana odyseja”. Nasza młodzież przedstawiła wzruszającą część artystyczną. Spotkaniu towarzyszył turniej gier historycznych przygotowany przez Fabrykę Gier Historycznych. Uczniowie mogli wykazać się wiedzą podczas konkursu wiedzy na tematy poruszane w wykładzie. Z pewnością dzień ten na długo pozostanie w naszej pamięci.