Turniej Reportażu

X Liceum Ogólnokształcące im. Stefanii Sempołowskiej we Wrocławiu organizuje już po raz 15 Ogólnopolski Turniej Reportażu dla Uczniów Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wandy Dybalskiej.
Zgłoszenie do udziału w Turnieju, nadesłane wyłącznie pocztą tradycyjną, powinno
zawierać:
a. reportaż w formie wydruku komputerowego w czterech egzemplarzach (każda
praca osobno spięta, kartki ponumerowane),
b. wersję elektroniczną reportażu (płyta CD, plik w formacie .doc lub .docx),
c. formularz zgłoszeniowy wypełniony zgodnie z punktem 5.
Tekst należy dostarczyć w nieprzekraczalnym terminie do 30 listopada 2015 roku.
Regulamin
Formularz