Zaproszenie do udziału w konkursie

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej zaprasza do udziału w Konkursie Wiedzy o św. Barbarze i Tradycjach Górniczych.
Odbywa się on pod odbywa się pod patronatem: Arcybiskupa Metropolity Lubelskiego, Proboszcza Parafii św. Barbary w Łęcznej, Starosty Łęczyńskiego oraz Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A.
Prace należy dostarczyć do dnia 20 listopada 2015 r.

Regulamin