Adopcja serca trwa!

Szkolny Klub Wolontariusza uzyskał podczas kiermaszów świątecznych i trwających od miesięcy zbiórek groszy zgromadził wystarczające fundusze tj. 200 złotych, które zostały przekazane dla Claude’a Mbele z Kamerunu. Celem takiej pomocy dzieciom z Kamerunu, jest przede wszystkim umożliwienie wykształcenia, które najczęściej jest odpłatne. Wpłacając określoną sumę na dane dziecko (200zł na rok ) pomagamy mu ukończyć szkołę podstawową. Claude Mbele uczęszcza do szkoły katolickiej prowadzonej przez siostry Pallotynki, dzięki temu może także wzrastać w wierze.