Monthly Archives: marzec 2016

W ramach ww. Programu, pomoc materialna w formie stypendium naukowego, przyznawana będzie corocznie, studentom pierwszego roku, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty zawodów stopnia centralnego olimpiady albo turnieju. Kryteria przyznawania Stypendiów oraz tryb składania i rozpatrywania wniosków o ich przyznanie […]