6 Rocznica Katastrofy Smoleńskiej

Delegacja Szkoły wraz z pocztem sztandarowym uczestniczyła w uroczystości upamiętniającej 6 Rocznicę Katastrofy Smoleńskiej. Władze rządowe i samorządowe, organizacje społeczne, uczniowie lubelskich szkół jak również mieszkańcy Lublina przy zachowaniu ceremoniału wojskowego złożyli hołd Ofiarom katastrofy z roku 2010. Po uroczystościach na Placu Litewskim JE Bp Ryszard Karpiński przewodził Mszy św. w intencji Ofiar.